Welkom op de Antoniusschool!

Kernwaarden zijn: veiligheid, betrokkenheid, respect, tradities en samen
 

  

  


  

    
 
 
 

 
 
  
 
 
              
Dinsdag 27 juni Ouderavond (facultatief)
Dinsdag 27 juni Kinderen om 9.30 uur op school wegens een staking
Woensdag 28 juni Rapport
Donderdag 29 juni Ouderavond (facultatief)
Vrijdag 30 juni Afscheidsavond groep 8
Maandag 3 juli Schoonmaak kleutergroepen 19.30 uur
Vrijdag 7 juli Laatste schooldag. Antoniusdag. Kinderen 's middags vrij

  
 
Met plezier naar school

Ons motto is: "met plezier naar school". En van de voornaamste voorwaarden daarvoor is een veilige leefomgeving. Ieder kind moet zich veilig voelen, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
  Sinds 1 november 2013 werken wij met de pestaanpak M5.
Via de button hiernaast kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen een melding maken van situaties die niet veilig voelen