Hier zijn wij trots op

Gezonde school & sociale veiligheid
Sociale veiligheid en gezondheid zijn van essentieel belang in een schoolomgeving. Het gaat niet alleen om fysieke gezondheid, maar ook de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen. We zijn gecertificeerd KiVa school en een Gezonde School. Tijdens de eerste weken van het schooljaar, de Gouden Weken, wordt extra aandacht besteed aan sociale vorming in de groep. Dit legt een stevige basis voor het leren. Een veilige en ondersteunende omgeving is cruciaal voor het welzijn en de prestaties van leerlingen. Onze school heeft een anti-pestcoördinator die verantwoordelijk is voor het monitoren en aanpakken van pestgedrag, waardoor de school een veilige plek is voor alle leerlingen. 


Thematisch onderwijs
We zijn overtuigd van de meerwaarde van thematisch onderwijs. Thematisch werken draagt bij aan een betekenisvolle en diepgaande leerervaring en stimuleert de nieuwsgierigheid van leerlingen. Het verkennen van een breed scala aan onderwerpen binnen één thema moedigt leerlingen aan om vragen te stellen, onderzoek te doen en een actieve rol te spelen in hun eigen leerproces. Thematisch werken bevordert de samenhang tussen verschillende ontwikkelings- en vakgebieden. Het biedt de mogelijkheid om vakoverstijgend te werken, waarbij leerlingen verbanden leggen tussen diverse kennisgebieden en een holistisch (allesomvattend) begrip ontwikkelen.Bewegend leren

Het belang van bewegend leren in scholen kan niet genoeg worden benadrukt. Door fysieke activiteit te integreren in het lesprogramma wordt niet alleen de concentratie en betrokkenheid van leerlingen vergroot, maar ook hun fysieke gezondheid gestimuleerd. Daarnaast draagt bewegend leren bij aan een positieve leersfeer, verbeterde sociale vaardigheden en flexibiliteit in het lesgeven. Door beweging te combineren met leren, wordt de leerervaring verrijkt en wordt het onderwijs aangepast aan diverse leerstijlen en behoeften van leerlingen. Kortom, bewegend leren is bij ons op school een essentieel onderdeel van een dynamische en effectieve onderwijsomgeving.